UFFICIO PROVINCIALE CODICE ISTITUTO CODICE GRADUATORIA DI INCLUSIONE E DESCRIZIONE CODICE TIPOLOGIA LINGUA GRADUATORIA DI INCLUSIONE FASCIA ORDINE SCUOLA GRADUATORIA COGNOME NOME POSIZIONE GRADUATORIA INCLUSIONE CON RISERVA PUNTEGGIO TITOLO ACCESSO PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO TITOLI ARTISTICI PUNTEGGIO SERVIZI PUNTEGGIO TOTALE SERVIZIO SENZA DEMERITO
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ZOLESI MARIA GABRIELLA 1   13 0 0 276 289  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GNETTI PATRIZIA 2   12 0 0 240 252  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PIETRA ALESSIA 3   11 0 0 240 251  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PICCOLI SONIA 4   10 0 0 216 226  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MEDUSEI FRANCESCA 5   10 6 0 204 220  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BATTISTINI ELENA 6   14 0 0 192 206  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CALDARELLI BRUNELLA 7   17 0 0 180 197 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA COX ANNA 8   12 5 0 180 197  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MARCHINI SABRINA 9   17 3 0 172 192 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PIUTZ CHIARA 10   15 0 0 168 183  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DI SARCINA VALENTINA 11   10 1,50 0 168 179,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA LANDO RAFFAELLA 12   11 3 0 156 170 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BOSELLO VALENTINA 13   14 0 0 156 170 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA RULONI ALICE 14   10 0 0 156 166  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ROMEO ROSA 15   13 7,50 0 144 164,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CANESE RAFFAELLA 16   10 6 0 143 159 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA FERRARO ORNELLA 17   12 0 0 144 156  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CALLONI ENRICA 18   11 0 0 145 156  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PARRETTINI DEBORA 19   11 0,50 0 144 155,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BISO RAFFAELA 20   10 0 0 144 154  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA SALADINO MARIANNA 21   11 6,50 0 134 151,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DI SIBIO BRUNELLA 22   17 0,50 0 130 147,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DAMBRA OTTAVIA ANGELA 23   10 3 0 131 144 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ESPOSTI CATIA 24   10 0 0 132 142  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA NARDONE SONIA 25   10 0 0 126 136 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA LENSI MARCELLA 26   10 20 0 102 132 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA SANTOLI SILVIA 27   12 0 0 120 132  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TELLARINI MONIA 28   10 0 0 120 130  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GRASSI STEFANIA 29   10 0 0 120 130  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GIANNELLI ELISA 30   13 0 0 116 129  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BISSOLA GIULIA 31   84 6,50 0 34 124,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DELLA RATTA LUCIA 32   13 15,50 0 96 124,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BORELLA ELENA 33   12 0 0 112 124  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ORLANDI LAURA 34   12 3,50 0 108 123,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GALANTINI MICHELA 35   18 3 0 102 123 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BASSANI ELISA 36   11 3,50 0 107 121,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA VEZZONI LORENZA 37   12 3 0 104 119 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA RANEDDA DARIA 38   10 0,50 0 108 118,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GIANNARELLI AURORA 39   83 9,50 0 25 117,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PERFIGLI LINDA 40   84 9,50 0 24 117,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA RANALDO CHIARA 41   84 10 0 22 116  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DE VITA ILARIA 42   13 0 0 101 114  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA COZZANI CHIARA 43   84 11 0 18 113  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BOVE ALESSANDRA 44   84 9 0 19 112  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MASI GABRIELLA 45   10 10 0 91 111 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA FORNACIARI BRANDO 46   10 3 0 96 109  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MOSETTI ROSELLA 47   11 0 0 97 108 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MANGIAPANELLO LOREDANA 48   10 5,50 0 92 107,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DENEVI MICHELA 49   12 0 0 94 106  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MANGIAPANELLO ESMERALDA 50   11 5 0 88 104  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ARFANOTTI FRANCESCA 51   84 0 0 18 102  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CELLARO IRENE 52   18 4 0 79 101 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ARENA MICOL 53   84 4,50 0 12 100,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA SILVAGGIO CHIARA 54   84 4,50 0 12 100,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ASCANIO SEBASTIANA 55   10 1 0 88 99  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ARGIRO' ANNA 56   14 0 0 84 98  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TORRE PIERA 57   13 6 0 79 98 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA NATOLI ROSALIA 58   84 4,50 0 9 97,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CHIOCCA IRENE 59   84 1,50 0 12 97,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA VALVUCCIO CRISTINA 60   11 2 0 84 97 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PIERONI FAUSTA 61   10 2 0 84 96 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GIAMMORO GIORGIA 62   84 0 0 12 96  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA SCAPUSO ILARIA 63   10 0 0 85 95  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BELLUCCI KATIA 64   84 7 0 4 95  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CIPRI DONATELLA 65   10 6 0 78 94  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA JACOPUCCI GLORIA 66   71 5 0 18 94  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ZAMPOLINI MARIA CHIARA 67   13 0 0 80 93 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DE ANGELIS IDA 68   11 9 0 73 93  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MATTEI SELENE 69   71 9 0 12 92  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GHIRARDINI SILVIA 70   84 0 0 6 90  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BARBIERI ELISABETTA 71   10 0,50 0 79 89,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA SERANTINI MARIA CHIARA 72   10 7,50 0 71 88,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA FALCHETTO GIGLIOLA 73   11 0 0 77 88  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BOCCACCIARI ALMERINDA 74   11 4,50 0 72 87,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BRUNO BARBARA 75   18 9 0 59 86 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CAROSSA FRANCESCA 76   84 0 0 0 84  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CARLUCCI PAOLA 77   84 0 0 0 84  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CERVIA SERENA 78   83 0 0 0 83  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA NASEDDU CHIARA 79   83 0 0 0 83  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BOGGIA PAOLA 80   13 0 0 70 83  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MARINO SABRINA 81   10 1 0 68 79  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BASSO BEATRICE 82   13 0 0 66 79  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BENEDETTI SILVIA 83   13 8 0 58 79  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA POLIDORO SARA 84   72 4 0 0 76  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA OLDOINI MONICA 85   12 0 0 64 76  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ANDREONI RICCARDO 86   12 3 0 60 75 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA POLLINO VIVIANA 87   13 0 0 59 72  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA RUSSELLO ROSSANA 88   14 1 0 51 66 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MARACCI MICHELA 89   12 2 0 52 66  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ANTONIAZZI FRANCESCA 90   18 3 0 43 64  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GALANTE MICOL 91   12 7,50 0 43 62,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BORACCHIA ROSSELLA 92   11 0 0 51 62 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA VERAZZO MARIA ASSUNTA 93   11 14 0 36 61 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA SIGNORELLI AMANDA 94   10 3 0 47 60 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MACCHINI ELENA 95   13 5,50 0 41 59,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GIUBILATO STEFANIA 96   11 0 0 48 59  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PERAZZO ALICE 97   10 0 0 48 58 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PAPAIANNI FRANCESCA 98   14 0 0 44 58 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CAMPODONICO EMANUELA 99   11 0 0 46 57  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GRIECO ROSARIA GIUSEPPINA 100   13 3 0 41 57  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA SEVERI SARA 101   13 0 0 44 57  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BOCCACCIO PAOLA 102   10 7 0 40 57  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA COSELLI ILARIA 103   13 6,50 0 37 56,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MANCHI PALMA 104   18 14,50 0 24 56,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA RESCINITI ROSARIA 105   13 0 0 42 55 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TONI FABIOLA 106   15 3,50 0 36 54,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DEL VECCHIO VALENTINA 107   10 5 0 39 54  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MANFREDONIA RITA 108   10 6 0 36 52 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA AMODIO GIUSEPPINA 109   11 0 0 41 52  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DUBESC FRANCESCA 110   18 0 0 31 49 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TONELLI SARA 111   13 0 0 36 49 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GIRARDI GIOVANNA 112   17 1,50 0 30 48,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PULVIRENTI CONCETTA 113   15 0,50 0 32 47,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BALDINI IMMACOLATA 114   13 1 0 33 47 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CAPASSO STEFANIA 115   13 0 0 34 47  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TORRA MONICA 116   11 0 0 36 47 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GUGLIELMINO BARBARA 117   11 0 0 36 47  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CIONCOLINI ALICE 118   10 0 0 36 46 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DE SOMMA ELEONORA 119   10 0,50 0 35 45,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA RICCIO CLARA 120   14 5 0 26 45  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BRESMES MARA 121   11 3 0 31 45  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA RUBINO ANNA PIA 122   10 0,50 0 34 44,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TICCHIONI LAURA 123   17 15,50 0 12 44,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DINATALE CARMEN 124   13 8 0 23 44  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GOBBETTI SILVIA 125   17 9 0 18 44  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ZEMBO FEDERICA 126   18 7,50 0 18 43,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BOVE ANNA 127   10 0,50 0 33 43,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA SALERNO MARIA FRANCESCA 128   18 1,50 0 24 43,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TEDESCO GIUSEPPA 129   10 3 0 30 43  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CICCIA MARIA CONCETTA 130   11 0 0 31 42 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TERRANOVA STEFANIA 131   11 0 0 31 42  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA COZZANI SERENA 132   12 0 0 30 42  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA VIVIROLI TIZIANA 133   10 0,50 0 31 41,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BRANDINI SIMONA 134   14 0 0 27 41  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ROSSI PAOLA 135   11 0 0 30 41  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GIRASOLE STEFANIA 136   11 0 0 30 41  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CUCCHI LUANA 137   17 0 0 24 41  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MONFRONI ELISABETTA 138   11 3 0 27 41  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MASIELLO GIUSEPPE 139   11 1,50 0 28 40,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CARUSO MARIA ANTONIETTA 140   11 0 0 29 40  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA VIERUCCI EMANUELA 141   10 0 0 30 40 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA FERRARI MARINA 142   10 0 0 30 40  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA FERRARI FEDERICO 143   10 11 0 18 39 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MADDALONI MAIKA 144   18 3 0 18 39  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CARDILLO REGINA CATERINA 145   10 0 0 28 38 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA POVESI FRANCESCA 146   18 3 0 17 38  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GIOVANELLI VANIA 147   11 9 0 18 38  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA AGOSTINO VALENTINA 148   14 3 0 21 38  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DE ANTONI ANGELICA 149   18 6 0 13 37  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PROVENZANO VALERIA 150   13 1 0 23 37  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MAMMí MARIA 151   10 9 0 18 37 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MATTIONI MARUSCA 152   13 0 0 24 37  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DI MATTIA CINZIA 153   10 0,50 0 26 36,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TOMEI GIUSEPPINA 154   10 0 0 26 36  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA LO FARO LUCIA SIMONA 155   10 0 0 26 36  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ZIGNEGO MONICA 156   12 0 0 24 36  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA LA GRECA BARBARA 157   10 1 0 24 35  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GIACOMEL MARIA ANTONIETTA 158   10 0 0 25 35 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA REBECCHI MONIA 159   10 0 0 25 35  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TONELLI ELISA 160   10 0 0 24 34 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TURCO MONICA 161   12 0 0 22 34  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GIANGRECO GIOVANNA 162   10 0 0 24 34  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA FUCINI FRANCESCA 163   10 0 0 24 34  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ALBANO FLORA 164   12 3 0 18 33  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BADIALE SARA 165   12 1,50 0 19 32,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ESPOSITO FILOMENA 166   13 7 0 12 32  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA RUGGIERO ROSSELLA 167   13 0 0 19 32 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CERRATA FRANCESCA 168   17 9 0 6 32  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA RICCIARDI LAURA 169   12 1,50 0 18 31,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ROSELLINI BARBARA 170   10 1,50 0 20 31,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA FOTI ARIANNA 171   12 7 0 12 31  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MANCARELLA JESSICA 172   10 3 0 18 31  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CECCHI DEBORAH 173   11 0 0 20 31  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GALLO MARIA 174   10 0 0 20 30  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CASAGRANDE MICHELA 175   11 6 0 13 30  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ISOLA LAURA 176   13 0 0 17 30  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DIANA CLAUDIO 177   10 1,50 0 18 29,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PUCCIARELLI EMANUELA 178   12 0 0 17 29 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA URBAN LUANA MARIA 179   17 0 0 12 29  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA D'ORSI DIANA 180   11 6 0 12 29  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BENEDETTO PATRIZIA 181   11 0 0 18 29 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MORINI LUCIA 182   10 1 0 18 29 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GIANNARELLI FRANCESCA 183   14 3 0 12 29  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BARESCHINO MONIA 184   10 0 0 18 28  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MOSCA AURORA 185   11 0 0 17 28 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA LA MATTINA CARMELINA MARIANNA 186   10 0 0 18 28  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ROSSI RAFFAELLA 187   13 3 0 12 28 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CINQUEGRANA SILVIA 188   14 0,50 0 13 27,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA RUMMO MARIA 189   14 1 0 12 27  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CECCATO ORIETTA 190   10 3 0 14 27  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MARCHI MICHELA 191   11 0 0 15 26  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BRIGANTI MASSIMO 192   11 2 0 12 25 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MOLINARI ARIANNA 193   11 3 0 11 25  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BRUNETTI ELISABETTA 194   10 0 0 15 25  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA SCALA PATRIZIA 195   10 0 0 15 25  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PERUFFO MARIA 196   11 0 0 14 25  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MOCCIA BARBARA 197   18 7 0 0 25  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DEL BELLO FRANCESCA 198   11 1,50 0 12 24,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA LA PORTA LAURA 199   17 1,50 0 6 24,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA EMANUELI BARBARA 200   12 0 0 12 24  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DATOLA ELISABETTA 201   12 0 0 12 24 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ZIRATTU LARA 202   15 0,50 0 8 23,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA LORA MARA 203   11 0,50 0 12 23,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PRECETTI ERMINIA 204   10 1 0 12 23 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BRUNI MANUELA 205   11 0 0 12 23 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA OLMI ISABELLA 206   11 0 0 12 23  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ZOLESI CHIARA 207   11 0 0 12 23  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA LUPI LORENZA 208   15 1 0 6 22  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PROCURANTI FRANCESCA 209   10 0 0 12 22 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ALE ELENA ANGELA CARMELA 210   10 0 0 12 22 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ZOLESI SIMONETTA 211   11 0 0 11 22  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MUSSI DANILA 212   10 0 0 12 22 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GALANTINO FEDERICA 213   10 0 0 12 22  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BIAGI SABRINA 214   10 0 0 12 22  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA NADDEO ANNA 215   10 0 0 12 22  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA VENUTO ELISA 216   10 0 0 11 21  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA POLINELLI ILARIA 217   18 3 0 0 21  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ORSINI LAURA 218   17 3 0 1 21 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CONTURSI PATRIZIA 219   14 1,50 0 5 20,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA FRANCESCHINI CARLA 220   17 3,50 0 0 20,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA LAZZERI ANNALISA 221   14 6,50 0 0 20,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA FRONTE LUCIA 222   14 1,50 0 5 20,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CECCHINELLI MOIRA 223   10 0 0 10 20  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA LUCCHINELLI FRANCESCA 224   17 3 0 0 20  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BOTTIGLIONI BENEDETTA 225   11 3 0 6 20  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PASINI MARTA 226   14 4,50 0 1 19,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PANETTA NOEMI 227   15 4,50 0 0 19,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BERNARDINI MAILA 228   12 7,50 0 0 19,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BUSCO BENEDETTA 229   13 0 0 6 19  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GIAMBINO MARIA RITA 230   13 0 0 6 19  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TAIBI PAOLA 231   13 0 0 6 19  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ARENA RITA 232   12 0 0 6 18 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA IOVINE CONCETTA 233   10 1 0 7 18  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GIUNTOLI ELENA 234   18 0 0 0 18  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA SGARLATA ANTONELLA ALESSIA 235   18 0 0 0 18  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TAVARINI CESARITA 236   10 0 0 8 18  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GINOCCHIO RACHELE 237   10 1,50 0 6 17,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA OPPI RAFFAELLA 238   11 0 0 6 17  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BAUDONE SABRINA 239   10 0 0 7 17 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA D'ARENZO SABRINA 240   10 3 0 4 17  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GEMMA LOREDANA 241   10 0 0 6 16 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BARATTINI SONIA 242   10 0 0 6 16  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA SERRA ANTONIETTA 243   11 4 0 1 16 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA SCAPPAZZONI TIZIANA 244   15 1 0 0 16 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA SCHIESARO RAIKA 245   15 0 0 1 16  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BERTONI SIMONA 246   10 0 0 6 16  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DANTONI SABRINA 247   10 0 0 6 16  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TORRE FRANCESCA 248   10 0 0 6 16  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA INGEGNERE DANIELA 249   15 0 0 0 15 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CIPRIANI JESSICA 250   15 0 0 0 15  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CHIAPPINI SARA 251   15 0 0 0 15  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BALDASSARI BARBARA 252   11 3,50 0 0 14,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BRIGLIA SERENA 253   13 1,50 0 0 14,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PRECETTI DEBORA 254   14 0 0 0 14  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MANZONI MARZIA 255   13 1 0 0 14 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA FERRARI MONICA 256   14 0 0 0 14  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CACACE GIADA 257   12 1 0 1 14  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CAPUOZZO ISABELLA 258   10 0 0 4 14  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA LEMMINI DANILA 259   11 3 0 0 14  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GUALDI CRISTINA 260   14 0 0 0 14  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BUGLIANI STEFANIA 261   14 0 0 0 14  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ORSONI PATRIZIA 262   10 3 0 1 14  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PIERRO ALFONSO 263   11 3 0 0 14  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA FABRETTI GABRIELLA MIKELA 264   11 3 0 0 14  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA STORCHI SIMONETTA 265   11 3 0 0 14  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA VENTURINI STEFANIA 266   14 0 0 0 14  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CALABRETTA VALENTINA 267   10 3 0 0 13  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BARUZZO ALICE 268   13 0 0 0 13  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GIANNETTI LAURA 269   13 0 0 0 13  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GAGGERO BARBARA 270   10 0 0 3 13  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MACCANI VALENTINA 271   13 0 0 0 13  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA FERRARA CARMINA 272   10 3 0 0 13  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA TORRI CHIARA 273   10 0 0 3 13  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ASTA MARIANNA 274   11 2 0 0 13  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MACCIONE SILVIA 275   11 0 0 2 13  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BALDUCCI LUCIA 276   13 0 0 0 13  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA SIMEONE DOMENICA 277   12 0 0 1 13  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BASILE ADRIANA 278   13 0 0 0 13  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BRONDI EVELINA 279   10 0 0 2 12 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MOZZACHIODI CRISTINA 280   10 0 0 2 12  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA FIDUCIA SALVINA 281   12 0 0 0 12  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA GIANFRANCHI STEFANIA 282   12 0 0 0 12  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PESCE CRISTINA 283   12 0 0 0 12  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PIROZZI NICOLINA 284   12 0 0 0 12  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PURROMETO ANGELA 285   10 1,50 0 0 11,50 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DA POZZO LAURA 286   11 0 0 0 11  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MAREGATTI CHIARA 287   11 0 0 0 11 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA NOGUERA SCHILLING SABRINA 288   11 0 0 0 11  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA POLESCHI SPERANZA 289   11 0 0 0 11  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA AMATORE ANTONELLA 290   11 0 0 0 11  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA D'AMATO GRAZIA 291   11 0 0 0 11 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA VIVALDI VALENTINA 292   11 0 0 0 11  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA DONATO MARIAROSA 293   11 0 0 0 11  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CHIAPPINI CLAUDIA 294   11 0 0 0 11  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ZUPPARDO CARMEN MILENA 295   11 0 0 0 11  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PULCRANO ANTONIO 296   11 0 0 0 11  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA LORENZINI FEDERICA 297   11 0 0 0 11  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA FRODELLA FRANCESCA 298   11 0 0 0 11  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA OLIVIER ANNA CARLA 299   10 0,50 0 0 10,50  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PEROTTA MARIA 300   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA ADDIVINOLA IMMACOLATA 301   10 0 0 0 10 X
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PICO FRANCESCA 302   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA LORI GAIA 303   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MACCHIARINI CLAUDIA 304   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CAMPI JESSICA 305   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MAIELLI VALENTINA ROSSELLA 306   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BONAFORTUNA FRANCESCA 307   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MORVILLO ERIKA 308   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MARNIO MICHELA 309   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA PINI TIZIANA 310   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MAZZA TERESA 311   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CATALDO SARA 312   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA BIUNDO IRENE MARIA CONCETTA 313   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA VALLINI ANTONELLA 314   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA LOCORI DANIELA 315   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MOZZONE FABIENNE 316   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA MOCCIA ADRIANA 317   10 0 0 0 10  
SP SPIC81200E AAAA I 2 AA CIAMPI GRAZIANGELA 318   10 0 0 0 10